Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Internetový obchod: www.detskepovleceni.cz
Společnost: Pixiek Trade s.r.o.
Se sídlem: Benešova 223, Pořičí, 541 03 Trutnov
IČ/DIČ: IČ: 11823810, DIČ: CZ11823810
E-mailová adresa: info@detskepovleceni.cz
Telefonní číslo: +420 777 628 228
                       +620 601 381 461 
Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou
zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit
reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například
- „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30
kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s
uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na
opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).
 Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 Číslo objednávky:
 Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 Jméno a příjmení spotřebitele:
 Adresa spotřebitele:
 Email:
 Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*)
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,
dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.
Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se
objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

DOPRAVA ZDARMA
Při nákupu nad 1999 Kč máte dopravu zdarma!
ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
Naším sortimentem jsme již udělali radost více jak tisíci zákazníkům
DětskéPovlečení.cz
Benešova 223
541 03 Trutnov
Česká Republika
IČO: 11823810
DIČ: CZ11823810
Mastercard
Visa
Comgate
Čeština
cz
Slovak
sk
EUR